2020. február 18., kedd

Beton térkövek megfelelősége 1.Ipari és logisztika létesítmények belső útjainál, kamionparkolóknál, parkolóknál, városi útpályák egyes részeinél (pl. lámpás kereszteződés előtti fékezőzónák, buszöblök), de a lakossági, irodai épületeknél is gyakran készülnek térkőburkolatok.
Amikor arról döntünk, hogy egy kültéri burkolat, aszfalt legyen-e, vagy monolit térbeton, vagy éppen térkő, akkor a szerkezet teherbírása, állékonysága, stabilitása, a burkolat anyagának a szilárdsága, fagy- és olvasztósó-állósága, kopásállósága, csúszási tulajdonságai mind-mind meghatározó szempontok kell legyenek. Csak így tudjuk megtalálni az igényeinkhez és a környezeti körülményekhez tartozó az optimális megoldást.

 
Mindegyik szerkezetnek vannak előnyei és hátrányai, mindegyeikre vannak jó és rossz példák, annak függvényében, hogy hogyan sikerült az adott terheléshez és környezeti hatásokhoz tartozó legjobb, legtartósabb rétegrendet megalkotni.
A térkövek előnye, hogy lokális meghibásodás esetén egyszerű kicserélni az adott területen az elemeket. Az egyedi darabokból álló burkolat megköveteli az egyenletes, folytonos, alsó megtámasztást, mert a térkövek a terheket átadják az alépítménynek, s ha az megsüllyed, akkor „viszi magával” a burkolatot is (1.kép). Ez a hibatípus elég gyakori és a javítás sem egyszerű, mert a megsüllyedt területen teljesen fel kell szedni a burkolatot (amit azután újra le lehet rakni, tehát nem veszik el a térkő) és stabillá, teherbíróvá kell tenni az alépítményt.
Mint tudjuk, a legjobb védekezés a megelőzés, tehát inkább érdemes kellően nagy teherbírású, stabil aljzatot, ágyazatot készíteni. Mivel a térköveket homok-, vagy zúzalékágyba helyezik, célszerű Ckt alapra (min 20 cm vastagságban), vagy akár aljzatbetonra fektetni a térkőburkolatot. Az szinte természetes, hogy az ipari, a kamionforgalomnak kitett térkőburkolatokat stabil, merev alapra fektetik, de a lakossági, általában gyalogos forgalmú helyekre is javaslom legalább a Ckt aljzat megépítését. Sok bosszúságot és javítási költséget spórolunk meg ezzel, mert a nyomvályúsodás könnyen bekövetkezik a közlekedési szakaszokon, ha az alsó megtámasztás gyenge. Az alépítmény mellett magának a térköveknek a vastagsága, teherbíró képessége is alapvető kérdéskör. Ipari célra a 8 cm vtg. térkövek szükségesek.
Az természetes, hogy építőipari terméket csak bevizsgáltan, a jogszabályokban és a vonatkozó szabványoknak megfelelő minőségben, teljesítménynyilatkozattal ellátva szabad forgalomba hozni. A szabványokban pedig úgy kerülnek kialakításra a termékkel szembeni követelmények és vizsgálati módszerek, hogy azok lefedjék a tényleges használatból származó hatásokat.
A térkő termékek abban az esetben hozhatók forgalomba és építhetők be, ha megfelelnek az MSZ EN 1338:2003 Beton burkolóelemek. Követelmények és vizsgálati módszerek szabvány által megadott minőségi követelményeknek. Ebben a szabványban a méreteltérési, szilárdsági, kopásállósági, súrlódási követelményeken túl a termék időjárás-állóságára is vannak meghatározva követelmények.
A térkövek kiválasztásánál gondosan járjunk el abban a tekintetben, hogy megnézzük a termék műszaki adatlapját és beépítési, használati útmutatóját, ellenőrizzük a teljesítménynyilatkozatát! A teljesítménynyilatkozatnak tartalmaznia kell a szabvány szerinti alak- és mérettűrési határértékeknek való megfelelőségi nyilatkozatot. Ugyanígy szilárdsági szempontból is meg kell feleljen a forgalomba hozott térkőelem, a szabvány a hasító-húzószilárdságra állapít meg megfelelőségi határértékeket, aminek a termék a nyilatkozat szerint természetesen meg kell feleljen.
Lényeges szilárdsági tulajdonság még a kopásállóság, melynek három osztálya van, a leggyengébb osztályban nincs meghatározva kopásállósági minimum, a másik kettőben igen. A tervezett használat függvényében válasszuk ki az optimális műszaki tartalmú terméket. A kopásállság mellett csúszási, súrlódási ellenállás is szempont, de alapvetően a térkövek felületi kialakítása olyan, hogy megfelelő csúszási, súrlódási ellenállással rendelkeznek, hacsak nincsenek lecsiszolva, polírozva, vagy direkt sima felületűre gyártva. Folytatjuk…

1. kép


Csorba Gábor
okl. építőmérnök, MSc Civil Eng.
igazságügyi szakértő, szakterület: építéstechnológia
kivitelezéstechnológiai, építési ár- és költségszakértő (ÉT-Sz)
felelős műszaki vezető
elnök, Esztrich és Ipari Padló Egyesület
Tel.: 30/900-3552
http://iparipadlo.blogspot.com (itt megtalálhatók a korábbi hírlevelek)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése