2021. szeptember 13., hétfő

81. Az ipari padlók táblabillegései (2.)

  

 

Kedves Kollégák!

A táblaszélek felhajlása, elsősorban a targoncaközlekedés esetén kritikus. Az ilyen ipari padló fugaszélei kitöredeznek (1.kép – lent) és a kerekek áthaladásakor kongó, ütő hanghatás keletkezik. Még a jól megtervezett és kivitelezett alépítmény és ágyazat esetén is felhajlolhatnak a táblaszélek, de ha gyenge az ágyazat, akkor a károsodás hamarabb és nagyobb mértékben következik be. Minden egyes billegés után a megütött ágyazat kissé utótömörödik az ütés helyén, ami miatt a következő kerékáthaladáskor, az újabb ütés nagyobb erejű, hatású lesz, a billegés mértéke nagyobb és károsabb. Ez egy öngerjesztő folyamat, ami javítás nélkül elég hamar 1-2 év alatt (esetenként hamarabb is) tönkreteheti az ipari padlót, nem beszélve arról, hogy óriási targonca karbantartási költségek keletkeznek a kerekek, csapágyak emiatti gyors elhasználódása következtében.

Minél nagyobb a billegés mértéke, annál nagyobb a lemez szélének, sarkának a megütődése és így a sérülés, a szélek, élek sarkok letöredezési veszélye fenn áll. Amig nincsen élletöredezés, addig hibajelenség sincsen (addig csak a korábban jelzett három féle jelenség tapasztalható általában), de a tartósság stabilizálása érdekében, a letöredezést megelőzendő célszerű a targonca-forgalomnak kitett helyeken a javítás. Az, hogy hol és milyen mértékben fog elhasználódni az ipari padló ezen billegő szakasza, az a billegés mértékétől, de legfőképp a targoncaforgalomtól, annak intenzitásától, a targoncák egy-egy helyen történő áthaladásának gyakoriságától, a kerekek méretétől, anyagától és a targoncák sebességétől mind függ. Előfordulhat, hogy évekig nem lesz kitöredezés egy-egy helyen, máshol pedig akár már néhány hónapon belül.

Gyakori oka a túl gyors fugaszél-tönkremenetelnek a túlterhelés is, mert az ipari padló tervezésekor sok esetben nem állnak rendelkezésre a targoncák pontos terhelési adatai. Nem mindegy, hogy mekkora a kerékteher, nem mindegy, hogy tömör, vagy fúvott kerekes targoncák közlekednek, nem mindegy, hogy gumi, műanyag vagy acélkerekűek, nem mindegy, hogy négy- vagy háromkerekűek, nem mindegy, hogy mekkora sebességgel közlekednek.

A táblabillegést, annak észlelése után, a lehető leghamarabb célszerű orvosolni, mert magától nem javul meg és minél később javítunk, annál nagyobb lesz a kár a javításig, annál nagyobb költséget fog felemészteni a javítás és annál kisebb a javítás eredményességének az esélye. Ez utóbbi nagyon lényeges, mert a javítás szinte egyetlen lehetséges módja az injektálás

Az injektálás során a padló alatti ágyazat felső része, és annak hézagtérfogata telítődik az injektáló anyaggal, és egyben nyomás alatt ki is tölti a kiüregelődött padló és ágyazat közötti hézagokat, biztosítja az egyenletes teherviselő felfekvést a teherviselő rendszer két tagja között, azaz az ágyazat és a betonlemez között. Az injektálással javítható az alépítmény mélyebb részeinek elégtelenül tömörített rétegeinek teherbírása is. Utólagos injektálással, sok esetben megszilárdíthatók a meglévő talajban lévő gyenge teherbírású rétegek is. Az injektálás során a szomszédos padlólemezek közötti dilatáció hézagainak leromlott kapcsolatai is megerősödhetnek, mivel az injektáló anyag bizonyos mértékig képes kitölteni a kialakult hézagokat is, így végül ismét nagyobb nyíróerő átadási képességet ad a padlólemezek hézagainak.

Az injektálás önszabályozó módszer. Az ágyazatba, nyomás alatt bejuttatott anyag (leginkább habcement) mindig a legkisebb ellenállás irányába halad – akár több méteres távolságig is –, így mindig azok a részek kerülnek megszilárdításra az injektálás során, amelyek aktuálisan a leggyengébbek. Az injektálás alatt az anyag a megszilárdulásáig nyomás alatt marad, ezért annak zsugorodásával nem kell számolni. Szakszerűen végzett munka során az injektálás nyomás- és szintellenőrzés mellett történik, így a padló megemelkedése 0,5-1,0 mm-en belül kell marad. Az injektálás pontos szintellenőrzése azért is nagyon fontos mert ezzel ellenőrizhető, hogy az injektáló anyag az ágyazat felől elérte-e a padlólemez alját, és megtámasztja-e azt. Az injektálás kombinálható a fugaszélek átdűbelezésével, „összevarrásával”, így a teherátadás az elválasztott lemezrészek között nagyobb lesz, ami különösen fontos nagy targoncaforgalom esetén.

Az injektálás csak akkor vezet eredményre, ha az alépítmény egyébként megfelelően stabil felépítésű, teherbírású. Ha az alsóbb alépítményi rétegek gyengék, akkor az injektálás csak ideiglenes megoldást jelent, mert bekövetkezik az utótömörödés, az alsóbb ágyazati, alépítményi, altalaji rétegek utókonszolidációja. Ez esetben az ún. mélyinjektálás lehet megoldás, melynek nagyon nagy költségvonzata lehet.

Összefoglalva, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a táblaszélek felhajlását kiküszöböljük, vagy legalábbis a mértékét csökkentsük:

·         fugamentes, ún. nagytáblás ipari padlót (vágott fugák nélkül),

·         alacsony víz-cement tényező,

·         kiszsugorodású beton,

·         két réteg PE fólia az ipari padló alá,

·         stabil és minél teherbíróbb ágyazat,

·         minél vastagabb betonlemez (ne túl vékony, hanem optimális általában 20 cm vtg.),

·         optimális beépítési körülmények (zárt, huzat- és napsugárzás mentes csarnok, 5-25 ºC fok közötti hőmérséklet. átlagos páratartalom),

·         megfelelő módszerű és kellően hosszú időtartamú utókezelés.

 

Csorba Gábor

okl. építőmérnök, MSc Civil Eng.

igazságügyi szakértő, szakterület: építéstechnológia

kivitelezéstechnológiai, építési ár- és költségszakértő (ÉT-Sz)

felelős műszaki vezető

elnök, Esztrich és Ipari Padló Egyesület

Tel.: 06-30-900-3552

www.betonmix.hu

www.geoszken.hu

http://iparipadlo.blogspot.com (itt megtalálhatók a korábbi hírlevelek)

csorba.gabor@betonmix.hu

 

Innen letölthető szabadon, ingyenesen az ipari padló műszaki irányelv:

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/JDTUDE/$FILE/Ipari_padlok_tervezesi_es_kivitelezesi_szabalyai.pdf

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. vágott fuga szélének letöredezése a targoncakerekek ütései miatt.

2021. szeptember 9., csütörtök

80. Az ipari padlók táblabillegései (1.)

 

Kedves Kollégák!

Hosszabb szünet után indulnak újra az betontechnológiai egypercesek:


A beton ipari padlók általános tulajdonsága, hogy a zsugorodás természetes jelenségének hatására a lemezek, a vágott fugákkal elhatárolt táblaszélek felhajlanak, tálasodnak, miként a szabad lemezszélek is (1.kép – lásd lent). A jelenség fő oka általában az, hogy a száradási zsugorodási fázisban különböző nagyságú a betonlemez alsó és felső részének összehúzódása. Amikor a lemez zsugorodik, az alsó zóna nem tud annyira összehúzódni, mint a felső, mert az alsó rész súrlódik az aljzathoz, így a kényszeralakváltozás nem tud teljesen szabadon végbe menni, szemben a felső rész alakváltozásával, ahol nincs mozgásgátlás. Ezen problémakörről az Ipari padló műszaki irányelv részletesen értekezik /5/2020.(V.11.) ÉPMI/.

A táblaszél-felhajlás tehát természetes alapjelenség, amit teljesen kizárni nem lehet, de a hajlamot, a felhajlás mértékét és ezzel a jelentőségét lehet csökkenteni. Minél kisebb a beton zsugorodása, annál kisebb a táblaszélek felhajlási hajlama. A zsugorodásból adódó táblaszél-felhajlás minden táblaszélnél, munkahézag- és fugaszélnél, illetve saroknál okoz felhajlási kényszert. A felhajlás mértékét csökkentheti a vasalás és az egyéb statikai betonerősítések, pl. az acélszálerősítés, vagy a statikai műanyagszál (makroszálak). A műanyagok közül mikroszálak nem tudnak kellő ellenállást tanúsítani a felhajlással szemben, mint ahogy nincsen repedésáthidaló képességük sem elegendő mértékben. A vágott fugákkal elválasztott betonlemez-részek is kvázi-lemezszélek, a vágások irányított repedések, a lemezvastagság egyharmad mélységéig történt bevágás alatt repedés alakult ki.

A dilatációknál, munkahézagoknál, ahol teherátadó dűbelezés, vagy beépített acélprofil van nyíróvasalással, a felhajlás nem vagy csak kisebb mértékben tud megvalósulni. Gyakran ezen gátolt felhajlási kényszerből sarokrepedések alakulnak ki (2.kép – lent).

A zsugorodáson kívül az ágyazat teherbíróképessége, összenyomódási tulajdonsága, annak gyengesége is oka lehet a táblabillegésnek. A túl puha ágyazat, vagy annak felső, kiékelő rétege, akkor a lehajlások nagyobbak és az ágyazat utántömörödik. Minden egyes ütés után lesz egy csekély maradó alakváltozás, összenyomódás, így a folyamatos károsodás és annak növekedése bekövetkezhet. A károsodást a széleken áthaladó targoncák, járművek kerekeinek ütése okozza.

Az ipari padló széleinek felhajlása általában a dilatációtól mért 50-50 cm-en belül mérhető. A betonpadló-felhajlással kapcsolatos leggyakoribb lehetséges jelenségek:

·         felgörbült a tábla széle, és a padlólemez mozog és kopog;

·         felgörbült a tábla széle, de a padlólemez ennek ellenére nem mozog, és nem is kopog;

·         nem görbült fel a lemez széle, de a padlólemez ennek ellenére mozog, vagy mozog és kopog is.

Annak kiderítése, hogy a fenti jelenségek közül melyik jelentkezett a leghamarabb, segít a pontos diagnosztikában. Lényeges megtudni, hogy mennyi idővel később kezdődött a padlómozgás a használatba vételt követően. Egy új ipari padlónál, annak alsó-felső felületeinek eltérő mértékű száradása miatt bekövetkező táblagörbülések általában 1-6 hónapon belül már bekövetkeznek és elérik végleges állapotukat. A betontáblák azonban még nem, vagy alig mozognak a kezdeti igénybevételkor. Ennek az az oka, hogy az ágyazat kezdetben még jó állapotban van, emiatt a betonpadozat eredményesen tudja közvetíteni, illetve tovább hárítani az alépítményre, a reá ható terheket. Később azonban mégis kialakulhat a tábla billegése, mert az ismétlődő dinamikus vagy egyéb hatások, fentiekben már részletezett okok miatti mozgások helyén kimerül az ágyazat, kezdetben még létező rugalmas tartaléka, és az ágyazat roskad, konszolidálódik. – FOLYTATJUK…

 

 
 

1.kép:táblaszélfelhajlás nagyságának mérése


 


 

 

 

 

 

 

2.kép: sarokrepedések munkahézagnál.

 

 

Csorba Gábor

okl. építőmérnök, MSc Civil Eng.

igazságügyi szakértő, szakterület: építéstechnológia

kivitelezéstechnológiai, építési ár- és költségszakértő (ÉT-Sz)

felelős műszaki vezető

elnök, Esztrich és Ipari Padló Egyesület

Tel.: 30/900-3552

www.betonmix.hu

www.geoszken.hu

http://iparipadlo.blogspot.com (itt megtalálhatók a korábbi hírlevelek)

csorba.gabor@betonmix.hu

 

Innen letölthető szabadon, ingyenesen az ipari padló műszaki irányelv:

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/JDTUDE/$FILE/Ipari_padlok_tervezesi_es_kivitelezesi_szabalyai.pdf