2016. február 26., péntek

Az ipari padló minőségi osztályba sorolása (2.)Ahogy a legutóbbi hírlevélben ígértem, bemutatom röviden a különböző síkpontossági előírások szemléletét és leglényegesebb mérési, valamint értékelési módszereit. A DIN 18202:2013-04 az a szabvány, mellyel az utóbbi évtizedekben Magyarországon a legtöbbször találkoztam az ipari padlók körében.
A szabvány alapvetően a magasépítési szerkezetek mérettoleranciáit szabályozza, ennek egy része a síkpontossági határérték a különböző szerkezetek esetében. A szabvány 3. számú táblázata adja meg az egyenletes felülethez képest a megengedett eltéréseket a különböző mérési hosszokon. Az ipari padlókra ezen táblázat 3. és 4. sora adja meg azokat a legnagyobb eltéréseket, amelyen belül a szerkezet az adott helyen megfelel az előírásnak. A 3. sor ezen adatai szerint egy ipari padló felel meg ennek a szabványnak az adott mérési helyen, ha az eltérés 1 m-es mérési hosszon nem nagyobb, mint 4 mm, 2 m-en 6 mm, 3 m-en 8 mm és 4 m-en 10 mm. Nagyobb mérési hosszok esetében már kisebb mértékben emelkedik a határérték és 15 m-es mérési távolság felett már nem növekszik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy ipari padló egységen (pl. egy 1000 m2-es csarnokrész) belül a síkpontosságtól való eltérés nem lehet nagyobb 15 mm-nél. A 3. táblázat 4. sora ennél egy kicsit szigorúbb, eszerint 1 m-es mérési hosszon a legnagyobb eltérés nem lehet nagyobb, mint 3 mm és 4 m-en 9 mm (a köztes értékek interpolálandók).
Lényeges, hogy a szabvány nem a vízszintestől való eltérésről, hanem a síkpontosságról ír, ezért nem szabad egyszerűen a szintezési leolvasási értékek különbségéből következtetni a síkpontosságra. Az ipari padló felületi hullámossága mindig két másik ponthoz képest értelmezendő, két lokális magaspont közötti képzeletbeli húrtól való legnagyobb függőleges távolságaként. Ezért lényeges a minősítéshez a szabvány által leírt mérési módszer betartása.


A mérés végrehajtása egy-egy kijelölt helyen úgy történik, hogy a mérőlécet (egyszerű aluléc) a felületre rá kell helyezni, majd a két feltámaszkodási pont közti távolságot le kell mérni. Ezen távolsághoz a szabvány szerinti tolerenciát bemutató táblázatból, vagy grafikonból interpolálással meg kell határozni a megengedett legnagyobb réstávolságot és ezt az értéket kell összehasonlítani a mérőléc és a padló síkja közti az adott helyzethez tartozó legnagyobb távolsággal.A szabvány nem írja elő, hogy egy adott területen, vagy akár egy fugákkal határolt betontáblán hol, milyen irányban és mennyi mérési pontot kell felvenni, tehát a szükséges helyek kijelölését nem határozza meg, így az az alapelv érvényesül, hogy a mérés céljának megfelelő, a minősítéshez szükséges jellemző helyeken kell mérni. Ez a szubjektívnak tűnő nagyvonalúság viszont a gyakorlatban lehetőséget is kínál arra, hogy a kivitelező és a megrendelő közti vitát a helyes, a használhatóság megítélésének a szempontja felé terelje. Ugyanis a szabvány nem állapít meg osztályokat, nincs osztályos besorolás, nem lehet azt mondani egy ipari padlóról ezen szabványra hivatkozva, hogy az nem I. osztályú, mert pl. a mérési helyek több, mint 10%-ában nem felelt meg a síkpontossági toleranciának. Ebben az esetben ugyanis még lehetne találni olyan területet, ahol jól sikerült a padló és ott végezni sok mérést, vagy lehetne keresni más területeket, ahol több a hiba.
Ez a szabvány tehát nem alkalmas arra, hogy az ipari padlót osztályba sorolja, viszont kiválóan alkalmas arra, hogy megállapítsa, hogy az adott ipari padló mely területein vannak síkpontossági hibák. A szabvány szerinti minősítés tehát azt mondja ki, hogy a padló egy vagy több adott helyen nem felel meg a szabvány szerinti síkpontosság mértékének, egyéb helyeken viszont megfelel.
Ezután pedig már csak a hibás helyekkel kell foglalkozni és eldönteni a feleknek, hogy mit kezdjenek a túlzottan hullámos területekkel. Ebben az esetben már nem a szabvány, hanem az az általános elv kell előtérbe kerüljön, hogy a nem-megfelelőség milyen hatással van a rendeltetésszerű használatra. Pl. a lemezszélek felhajlása, ha az nem a targoncák közlekedési útvonalába esik, nyilván nem zavarja túlzott mértékben a rendeltetésszerű használatot, tehát nem szükséges beavatkozás. Ha viszont zavarja, akkor sem szükséges az érintett betontáblákat kicserélni, elég lehet egy lokális javítás (pl. lecsiszolás és impregnálás). Tapasztalatom szerint a szakértői közreműködés ilyen esetekben is segíti a mindenki számára elfogadható kompromisszumos megoldás létrejöttét.
Végezetül meg kell említenem még azt is, hogy a szabvány szerint lehetőség van arra is, hogy szintezéssel minősítsék az ipari padló felületi síkpontosságát. Ahhoz azonban, hogy a gyakorlat szempontjából használható eredményeket kapjunk, viszonylag sűrűn, pl. 50, vagy max. 100 cm-es raszterban célszerű felvenni a szinteket, ami azért elég macerás és hosszú művelet lehet egy többezer négyzetméteres ipari padló esetén.
A szintezéses hullámosságmérés esetén nem a szomszédos pontok közti magasságkülönbség a lényeg, hanem pl. minden második magasság közti képzeletbeli húr felezőmagasságához képest kell figyelembe venni a középső leolvasási értéket és a kettő különbségét kell összehasonlítani a két szélső pont közti távolsághoz tartozó tolerancia értékkel. Előnye ennek a mérési eljárásnak viszont az, hogy nem csak az egymáshoz közeli pontokat lehet vizsgálni, hanem az egymástól távolabb eső mérési pontok közt is megkapjuk a síkpontossági adatokat. Folytatjuk a következő síkpontossági előírás  bemutatásával…Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése