2014. március 20., csütörtök

Miért felel az ipari padlós szakkivitelező?  
Az utóbbi hetekben több olyan esemény, garanciális vita került a látókörömbe, mely ezt az örökzöld témát aktualitásban tartja (nem csak az ipari padlósok között, hanem bármely szakkivitelező esetében is). Az egyértelmű, természetes és jogszerű, hogy egy ipari padlóépítő cég felel a saját munkájáért és a bedolgozott anyagok minőségéért, adott esetben alvállalkozójáért attól a pillanattól kezdve, hogy a munkaterületet átveszi.

A munkaterületet jegyzőkönyvben rögzített módon kell átvenni, ebben a keretben van még lehetősége a kivitelezőnek arra, hogy kifogásait pl. az ágyazattal (pl. gyenge alépítmény) vagy az építés körülményeivel (pl. nem zárt a csarnok) kapcsolatban dokumentálja. Ezt a vissza nem térő alkalmat nem szabad elszalasztani, mert utána már a felelősség az övé. Nem szabad megelégedni a szóbeli ígéretekkel, hogy pl. „nem baj, ha az ágyazat kissé süllyedésérzékeny és nem egyenletes, nem baj, ha nincsenek meg még az oldalfala csarnoknak, ha lesz néhány repedés, az még nem lesz gond, át fogom venni” stb. Sajnos, a tapasztalat mondatja velem, hogy az esetek 90%-ára is érvényes a régi szólás, hogy „verba volant, scripta manent” (a szó elszáll, az írás megmarad), sőt az írás értelmezése is később jogviták témája lehet, ha nem vagyunk kellően alaposak. Szóval, mindent csak írásban!
Igen ám, de mi a helyzet akkor, ha olyan körülményeket akarnak ránk erőltetni, amiről tudjuk, hogy az ilyen körülmények közt készült műtárgy nem fog megfelelni, hibás lesz? Ebben az esetben, nem szabad elvállalni a munkát még akkor sem, ha nagyon kellene a megbízás. Nem szabad elvállalni, mert ez nyilvánvaló csapdahelyzet. Ezt ki kell kerülni, át kell beszélni a megrendelővel (beruházóval, generálkivitelezővel) a lehetőségeket, hogy hogyan teremtsük meg a minimálisan megfelelő körülményeket ahhoz, hogy jó minőségű terméket állítsunk elő. Ha a megrendelő nem vevő erre a nyílt és pusztán szakmai konzultációra, akkor nem lesz „vevő” arra sem, hogy átvegye a hibás terméket. Ha a szakkivitelező nem tudja elérni azt, hogy a szükséges feltételek a munkájához minimális mértékben adottak legyenek és mégis megépíti az ipari padlót, akkor maga is hibás és felelős lesz a gyengébb minőségért. Azt pedig aláírva a megrendelő részéről, hogy eltekint a garanciától a nem megfelelő ágyazat, vagy nyitott csarnok, vagy egyéb, az ő ráhatási körébe tartozó ok miatt, nem láttam --- ezt csak szóban szokott elhangzani, és a fenti latin bölcsesség szerint fog latba esni.
Az élet azonban nem ilyen egyszerű, mert adódnak olyan esetek is, amikor egy-egy műszaki probléma menet közben igényel gyors döntést. Ilyen pl. ha elromlik a betonpumpa, vagy a betongyár váratlanul leáll, vagy valamilyen műtárgy, amihez igazodni kell, a terveken másként szerepel, mint ahogy az már elkészült stb. Az ilyen esetekben általában gyorsan kell dönteni és a szakkivitelező felkészültségén, tapasztalatán múlik az, hogy az intézkedés mennyire lesz hatékony. Ezen döntéseknek a következménye általában a szakkivitelező felelősségi körébe tartozik, hiszen ő maga a vállalkozó, aki arra vállalkozott, hogy a meghatározott paraméterű terméket a megfelelő minőségben előállítsa. A többiek (beruházó, generálkivitelező, műszaki ellenőr) legfeljebb tanácsadók (pejoratívan fogalmazva az adott esetben csak kibicek --- ez nem lebecsülés, hanem arra való utalás, hogy a felelősség mégiscsak azé, aki a beavatkozást végzi) és nem vesznek át semmit a felelősségvállalásból.
Vannak azonban olyan esetek is, amikor nem kell gyorsan dönteni, át lehet gondolni a műszaki szituációt, akár egy kooperációs tárgyalás, akár levelezés keretében. Ebben az esetben -- lévén, hogy nem rutinszerű problémáról van szó -- célszerű a tervezőt is bevonni döntéshozatalba.
Példaként hadd említsek egy konkrét esetet, amikor egy ipari padlóban egy víznyelőaknát a kiviteli tervtől eltérően más kialakítással helyeztek be az ágyazatba és a padlós szakkivitelezőnek úgy kellett volna az ipari padlóval a műtárgyhoz csatlakozni, hogy az akna gallérjára ült volna fel a padló. Emiatt az amúgy 22 cm vtg. vasbeton ipari padló az adott helyen csak 10 cm-es lett volna. Ez már egy olyan helyzet, ami már megér egy-két e-mailt, vagy egy kooperációs közös döntést. Az adott esetben több jó megoldás és még több rossz megoldás kínálkozik. Jó megoldás lehet az, hogy az ipari padlót egy átmeneti vastagságváltozásos szakasszal, megerősített vasalással mégis az aknához futtatjuk, de az is, hogy egy külön vasbetongerendát képzünk az akna körül egészen a padló felső síkjáig, majd ehhez szoros munkahézaggal betonozzuk oda az ipari padlót, természetesen teherátadó dűbelekkel megerősítve.
Végülis ebben az esetben sajnos egy rossz megoldás született, miszerint a műtárgyat zsaluval kizárták, az ipari padlót a zsalun kívül elkészítették, majd utólag vasalatlan betonnal kiöntötték az akna körüli teret, ahol így egy 10 cm vtg. vasalatlan, az ipari padlótól polifoammal eldilatált peremgerenda várta a targoncákat. Aztán a targoncák jöttek is és 3 év alatt összetöredezett a peremgerenda. A beruházó reklamált a generálkivitelezőnél, ő pedig az alvállalkozónál, aki a sor végén áll. A felelősség kérdése azonban ebben az esetben nem intézhető el azzal, hogy a padlós cég a hibás, hiszen ő készítette a padlót és az összetöredezett peremgerendát is.
A dokumentumokat áttekintve kiderült, hogy egyrészt a kiviteli terv más megoldást írt ki, a generálkivitelező változtatott a műtárgy típusán, melynek következtében más megoldást kellett választani a padlókészítésben is. A generálkivitelező nem kért állásfoglalást a tervezőtől, a padlós szakkivitelezőnek egy vázlatrajzon mutatta be megoldási javaslatát (mely megoldás nem bizonyult jónak), amit a szakkivitelező aszerint elkészített. Ebben és az ilyen helyzetekben döntő jelentősége lehet egy-egy kooperációs jegyzőkönyvnek, ahol kollektív döntés születhet, s ahol a felelősség is megoszolhat a résztvevők között.
A padlós szakcégtől nem lehet azt elvárni, hogy egy ilyen, speciális helyzetben ő maga egyszemélyben döntsön és vigye el a „balhét”, mert egyrészt az eredeti terv jó volt, másrészt nem a padlós cég tért el a tervtől, harmadrészt nem a padlóscég (egyszemélyben) találta ki a megoldást. Az ilyen, nem hétköznapi helyzetekben a kollektív tudás kerül előtérbe, de az viszont együtt jár a kollektív felelősség viselésével is, ahol minden fél, aki részt vesz egy-egy ilyen döntésben, arányosan viseli a döntés következményeit is. Az ilyen esetekre már nem áll az, hogy a szakkivitelezőnek kötelessége jeleznie, ha a tervben valami problémát talál.
A szakkivitelező nem tervező, nem tervellenőr, mégcsak nem is generálkivitelező, hanem a maga szakterületén profi elsősorban, ami a tipikus tervezési hibák észrevételére kötelezheti csak, de nem lehet felelőssé tenni egyedül különleges szakkérdések esetében még akkor sem, ha ő maga végzi is el a kivitelezést. Az már a kivitelező tapasztalatán múlik, hogy találkozott-e korábban hasonló problémával, és ebből adódóan tudja-e a legjobb megoldást. Ez már csak bonusz és a kivitelező javára írandó.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése