2016. március 24., csütörtök

Az ipari padló minőségi osztályba sorolása (3.)Folytatva az ipari padló síkpontossági előírásainak bemutatását, a mai alkalommal a TR34 (Technical Report 34) brit Concrete Society által kiadott műszaki előírás legújabb (4th Edition 2014) minősítését mutatom be, ami kifejezetten az ipari padlókhoz készült. Ez a minősítési rendszer is eléggé elterjedt hazánkban (főleg a korábbi verziója) a mérés viszonylag egyszerű, gyors elvégezhetősége miatt.

A műszaki irányelv kifejezetten gyakorlatias, ebből adódóan olyan követelményszinteket határoz meg, amely az adott ipari padló funkciójához igazodik és főleg a targoncaforgalomra fókuszál. Megkülönböztet vízszintességet (levelness) és síkpontosságot (flatness) a használati igényekhez igazodóan. Lehet egy padlófelület vízszintes, miközben hullámos (ez a gyakoribb), de van olyan eset is, amikor síkpontos egy padló, de nem vízszintes (3.1.ábra)

 
Engedékenyebb az irányelv azokra a padlószakaszokra nézve, ahol a targoncák bármely irányban közlekedhetnek és szigorúbb pl. a szűkfolyosós raktárakban, ahol nagy sebességgel, villájukat felemelve akár 8-10 m magasra is járhatnak a targoncák. Ezen alkalommal az egyszerűbb, lazább ún. FM (free-movement areas) szabad-mozgású területek követelményrendszerét tekintjük át.
Az FM zónákban a targoncák bármilyen irányban közlekedhetnek, fordulhatnak, az ipari padló bármely irányban azonos tulajdonságokkal kell rendelkeznie. Az ilyen ipari padlók azok, melyeknél a funkcióváltás nem szokott gondot okozni, tehát rugalmas használhatóságúak (leginkább az FM2), mert nincsenek kitüntetett irányok, mint ahogy a DM (defined-movement areas) kötöttpályás padlóknál (pl. szűkfolyosós magasraktárak). Tehát az FM padlók bármilyen irányban azonos módon használhatók, de ezeket nem egyszerű (és főleg drága) utólag DM padlókká tenni, ahol egy-egy irányban már sokkal szigorúbb feltételek vonatkoznak mind a vízszintességre, mind a síkpontosságra.
Az FM követelmények 4 kategóriára vannak felosztva, azt kell kiválasztani ebből, ami az adott igényekhez igazodik. Az FM1 a legszigorúbb követelmény, 13 m magasságú emeléshez alkották meg a követelményt, a leggyakoribb FM3 pedig 8 m magas emelésig és raklapos, tömbös tároláshoz megfelelő padlókövetelményt ír elő. Az FM padlók minősítése kétféle tulajdonság (Property E és F) szerint történhet. Bármelyiket lehet vizsgálni külön is, de lehet mindkettőt is egy adott padlón.
A Property E nagyon egyszerűen mérhető szintezéssel, fel kell venni egy 3 m x 3 m-es hálót (3.4. ábra) és a rácspontok egymáshoz képesti szintkülönbségét kell összehasonlítani a követelménnyel. A szinteltérés az egymás melletti (3 m távolságban, nem átlósan) pontok között az FM3 padló esetében pl. nem lehet nagyobb, mint 8 mm. Ha mégis nagyobb, akkor a padló azon a helyen nem felel meg az FM3 követelménynek, de még megfelelhet az FM4-nek, ami 10 mm-es különbséget enged meg. A rácspontokat úgy kell felvenni, hogy azok ne legyenek közelebb 1,5 m-nél a falhoz, a padló széléhez, egy-egy pillérhez.
           A Property F mérése már nem szintezéssel, hanem speciális mérőeszköz segítségével mérendő (pl. FloorPro, Profilograph). Az ilyen eszközzel való mérés lényege, hogy a mérőműszer – pl. amelynek tengelytávja 30 cm – végighalad a padlón egy adott irányban és folyamatosan méri a hullámosságot (ha a műszer nem kerekes, akkor nem folyamatosan, hanem csak 30 cm-enként mér szintkülönbségeket). 60 cm-enként állapítja meg, hogy az előző 2 x 30 cm-en a padlófelület magasságkülönbsége hogyan alakult, ebből kalkulál minősítési értékeket, amit a követelménnyel össze lehet hasonlítani. Nem részletezem tovább ezt a mérési módszert, mert Magyarországon ez nem terjedt el, előnye egyébként az, hogy nagyon pontosan szimulálja a targoncaközlekedést, nagyon sok pontot lehet vele felvenni (sűrűbb a mérés) és pontosan ki lehet jelölni azokat a helyeket, ahol a padló síkpontossága nem megfelelő. Ezt a mérési eljárást inkább a szűkfolyosós, magasraktári, nagy síkpontosságú (superflat) padlóknál érdemes alkalmazni.

 
Ha megvagyunk a méréssel – akár a Property E, akár az F szerint mértünk –, akkor jöhet a kiértékelés és a megfelelőség elbírálása. A 3 m x 3 m-es rácsban felmért (Property E) padlók esetén, a felület síkpontossága ott megfelelő, ahol a leolvasott szintkülönbségek kisebbek, mint a megengedett érték (FM1 esetén 4,5 mm / FM2 esetén 6,5 mm / FM3 esetén 8 mm / FM4 esetén 10 mm). Ahol a padló nem felel meg az adott síkpontossági követelménynek, ott lokálisan kell megvizsgálni a felületet és körbehatárolni a hibás részeket és dönteni a javításról.
Nem lehet kifogásolni az egész padló minőségét akkor, ha a mérések számának legalább 95%-ában megfelelő értékeket kapunk, tehát az irányelv megenged 5% eltérést úgy, hogy emellett egyetlen szomszédos szintkülönbség nem lehet 15 mm-nél nagyobb. Itt sincs osztályba-sorolás, hanem megfelelt vagy nem felelt meg kategóriákról lehet beszélni. A hibás részeket, illetve a nem megfelelő síkpontosságú ipari padlót lehet javítani pl. csiszolással és a síkpontosság elérése utáni impregnálással, hogy a felület tartóssága, kopásállósága, megmaradjon a csiszolás után is. Folytatjuk…

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése